ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

(12/θέσιο με λειτουργία 16/θεσίου)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές ζουν πολλές ώρες, αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες, αναπτύσσουν κριτική και δημιουργική σκέψη, ενώ παράλληλα παίζουν, αποκτούν φιλίες και στάσεις ζωής, κοινωνικοποιούνται και διαμορφώνουν χαρακτήρα, καλλιεργώντας ολόπλευρα την προσωπικότητά τους, ώστε να γίνουν ολοκληρωμένα άτομα και χρήσιμα μέλη της κοινωνίας.

Ταυτότητα σχολείου σχολικού έτους 2016-2017

Αριθμός μαθητών: 365

Αριθμός τμημάτων: 16 τμήματα πρωινού κύκλου, 5 τμήματα ολοήμερου, 1 τμήμα

πρωινής Ζώνης

Εκπαιδευτικό προσωπικό: 33 άτομα

Βοηθητικό προσωπικό: 3 άτομα

Διαθέτει αίθουσα ΑΠΧ

Δεν διαθέτει γραμματειακή υποστήριξη, ούτε επιστάτη

Διευκρινίζεται ότι οι αίθουσες πληροφορικής, βιβλιοθήκης, εργαστηρίου Φυσικής, καθώς και της τραπεζαρίας, με προσωρινή αναστολή λειτουργίας, μετατράπηκαν σε αίθουσες διδασκαλίας για να εξυπηρετήσουν τους μαθητές της περιοχής. Κατά συνέπεια, οι χώροι είναι επιβαρυμένοι με όποια προβλήματα απορρέουν εκ τούτου.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου, στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας και ενημέρωσης του σχολείου προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητριών και μαθητών μας, προσπαθεί να παρουσιάσει με το κείμενο που ακολουθεί συνοπτικά τη δομή λειτουργίας του σχολείου και των αρμοδιοτήτων του κάθε επιμέρους οργάνου, όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

Σκοπός του σχολικού κανονισμού είναι η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, καθώς και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.

Ι.ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(Άρθρο .11,Ν.1566/85)

Όργανα διοίκησης κάθε σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν ο Διευθυντής/Διευθύντρια, ο Υποδιευθυντής/Υποδιευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Η ομαλή λειτουργία του σχολείου, ο συντονισμός της σχολικής ζωής, η τήρηση των νόμων, η εφαρμογή των εγκυκλίων, των υπηρεσιακών εντολών και των αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων είναι στην ευθύνη του εκάστοτε Διευθυντή /Διευθύντριας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων με στόχο την εφαρμογή της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Ο Διευθυντής/Διευθύντρια έχει ευθύνη, μεταξύ των άλλων, για την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και γενικά την οργάνωση της σχολικής ζωής.

ΙΙ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1. ΑΦΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η άφιξη των μαθητών για την πρωινή ζώνη γίνεται από 07:00 έως 07:20.

Για τους υπόλοιπους μαθητές γίνεται από 08:00 έως 08:10.

Στο διάστημα αυτό οι μαθητές παραμένουν στον χώρο του προαυλίου.

Υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στην εξωτερική είσοδο του σχολείου είναι αποκλειστικά οι γονείς/κηδεμόνες.

Οι μαθητές/μαθήτριες εισέρχονται στην αυλή του σχολείου χωρίς τη συνοδεία των γονέων/κηδεμόνων τους [εκτός ειδικών περιπτώσεων (π.χ. κινητικά προβλήματα), με τη άδεια του εκπαιδευτικού–υπεύθυνου εφημερίας ή του Διευθυντή].

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων, η αυλόπορτα του σχολείου κλειδώνει και παραμένει κλειστή καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του σχολείου.

Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο μόνο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους δασκάλους των τμημάτων και μετά από άδεια του Διευθυντή του Σχολείου.(Απόφ.2368/Γ2/9-1-2007- εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α).

2. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται στις 13:15, ως εξής: Για τις τάξεις Α΄, Β’ και Γ΄ από την έξοδο Γεωργίου Παπανικολάου, ενώ για τις τάξεις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ από την έξοδο επί της οδού Αντωνίου Τρίτση.

Για τους μαθητές του ολοήμερου προγράμματος, η αποχώρηση γίνεται από την έξοδο Γεωργίου Παπανικολάου, για την 1η ζώνη στις 15:00 και για τη 2η ζώνη στις 16:00. Οι γονείς και οι κηδεμόνες οφείλουν να γνωρίζουν το ωράριο αποχώρησης των παιδιών τους και να λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων του σχολείου, που αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων ο οποίος βρίσκεται στην έξοδο Γεωργίου Παπανικολάου.

Αποχώρηση μαθητών πριν από τη λήξη του διδακτικού ωραρίου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά τους (ενημέρωση, σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων–συνοδεία μαθητών). Στην περίπτωση αυτή, υπογράφεται Υπεύθυνη Δήλωση για την παραλαβή του μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα.

Υπενθυμίζουμε ότι, σε συνεργασία με τον Δήμο Χαλανδρίου, στο σχολείο μας υπάρχει σχολικός τροχονόμος και οφείλουμε να τηρούμε τις υποδείξεις του για την ασφαλή χρήση των διαβάσεων και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Επισημαίνεται η στάση των οχημάτων να είναι όσον το δυνατόν συντομότερη και σε απόσταση ασφαλείας από τις εισόδους του σχολείου, γιατί αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών. Καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση αυτοκινήτου επί της οδού Γ. Παπανικολάου.

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υπεύθυνος είναι ο εκπαιδευτικός που απασχολεί το τμήμα τη συγκεκριμένη ώρα στη συγκεκριμένη αίθουσα.

4. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Στο σχολείο μας υπάρχουν καθημερινά 5 εφημερεύοντες για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος των μαθητών προκύψει, γι΄ αυτό και οι μαθητές απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε αυτούς .

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όλοι οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Οι αίθουσες κλειδώνονται και δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η παραμονή μαθητών σε αυτές, για λόγους ασφαλείας τους. Οι μαθητές φροντίζουν να έχουν πάρει το δεκατιανό τους, το μπουφάν, το νερό κτλ. από πριν.

Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να παίζουν μπάλα, για λόγους ασφαλείας τους.

Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να τρέχουν στους διαδρόμους του σχολείου ούτε να κατεβαίνουν πηδώντας τις σκάλες.

Όλοι οι μαθητές πρέπει να φροντίζουν να ρίχνουν τα σκουπίδια τους στους κάδους. Το σχολείο διαθέτει και κάδους ανακύκλωσης.

Τέλος, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού ή αποκλεισμού. Οι μαθητές δεν πρέπει να προσβάλλουν τους συμμαθητές τους για λόγους σωματικούς (π.χ. για το βάρος τους), εθνικούς (π.χ. για την καταγωγή τους), θρησκευτικούς (π.χ. μουσουλμάνοι), ή φυλετικούς (π.χ. χρώμα δέρματος, μαλλιών, κτλ.)

5. ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές μέσα στο χώρο του σχολείου απαγορεύεται (Αποφ.132328/Γ2/7-12-2006 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α). Η έκτακτη ανάγκη επικοινωνίας γονέα και μαθητή γίνεται μέσω του τηλεφώνου του σχολείου. Γενικά, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στο χώρο του σχολείου.

6. ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση του μαθητή παρακολουθείται και καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό στα φύλλα ελέγχου. Σε περίπτωση απουσίας πέραν των δύο ημερών, παρακαλείστε για άμεση τηλεφωνική ενημέρωση του Σχολείου. Όσον αφορά τα μαθήματα, ο μαθητής μπορεί να ενημερωθεί επίσημα από τον εκπαιδευτικό όταν επιστρέψει, ή ενημερώνεται καθημερινά σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, εφόσον πρόκειται για απουσία μεγαλύτερη των δύο ημερών. Φροντίζουμε, σε περίπτωση εποχιακής γρίπης, να μην στέλνουμε το παιδί μας με πυρετό στο σχολείο, προς αποφυγή μετάδοσης της γρίπης.

Αποκλίσεις των μαθητών από την κόσμια συμπεριφορά, τους σχολικούς κανόνες, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη σχολική ζωή κτλ. θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Είναι αυτονόητο ότι οι ποινές ως εξωτερικό κίνητρο έχουν πενιχρά αποτελέσματα στην αλλαγή συμπεριφοράς των μαθητών, γι’ αυτό και δεν εφαρμόζονται παρά ως έσχατη επιλογή των εκπαιδευτικών. Εν τούτοις, οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε παράπτωμά τους έχει κάποιες επιπτώσεις ανάλογα με τη σοβαρότητά του, ώστε να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους για την περαιτέρω αρμονική ένταξή τους στην κοινωνία. Για τους λόγους αυτούς, θα ακολουθούνται οι παρακάτω πρακτικές εκ μέρους του σχολείου:

1η φορά: Συζήτηση του εκπαιδευτικού με τον μαθητή για συνειδητοποίηση της λανθασμένης συμπεριφοράς του.

2η φορά: Τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα.

3η φορά: Πρόσκληση του γονέα από τον Διευθυντή για επίσκεψη στο σχολείο, με παράλληλη ενημέρωση του Συλλόγου Διδασκόντων.

4η φορά: Ενημέρωση Σχολικού Συμβούλου

7. ΠΡΟΣΕΥΧΗ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή.

Ετερόδοξοι μαθητές έχουν το δικαίωμα να μη μετέχουν σε αυτήν, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί.

Όσοι μαθητές δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στον εκκλησιασμό προσέρχονται στο σχολείο μετά από αυτόν.

8. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ (Άρθρο 11, Π.Δ. 201/98)

Οι γονείς καλούνται για ενημέρωση μετά από τη λήξη κάθε τριμήνου. Επίσης, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κατά προτεραιότητα και τον Διευθυντή, κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα.

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και με προβλήματα συμπεριφοράς τηρείται το κάτωθι πρωτόκολλο:

Ενημέρωση δάσκαλου του τμήματος, συνεργασία με τον Διευθυντή, τον δάσκαλο του τμήματος ένταξης, τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, τον Σχολικό Σύμβουλο και τους ενδιαφερόμενους γονείς για τη βέλτιστη αντιμετώπιση του προβλήματος .

Υπενθυμίζουμε ότι το Σχολείο δεν είναι χώρος οικογενειακών αντιπαραθέσεων και δεν αντικαθιστά το Ειρηνοδικείο. Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα λεγόμενα των παιδιών, τα οποία μπορούν να έρθουν ανά πάσα στιγμή σε διαφωνία ακόμη και με τον καλύτερό τους φίλο, για ασήμαντη διαφορά. Εξαρτάται από μας η έκταση που μπορεί να λάβει το θέμα που προβληματίζει τα παιδιά.

Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά αντιγράφουν συμπεριφορές, καλές ή κακές και τις μεταφέρουν με τον δικό τους τρόπο, χωρίς πάντα να τις φιλτράρουν. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας πολλές φορές φαντάζονται πράγματα, μεγαλοποιούν καταστάσεις και δικαιολογούν όπως μπορούν τον εαυτό τους. Παροτρύνσεις του είδους: «Αν σε χτυπήσουν να τους το ανταποδώσεις» δεν είναι σωστές, διότι αντί για άμβλυνση θα επιφέρουν όξυνση της κατάστασης. Εξάλλου, υπάρχουν πάντα εκπαιδευτικοί που επιβλέπουν, ακριβώς για να αποτρέψουν παρόμοιες καταστάσεις.

Επιπλέον, παρακαλούμε θερμά τους γονείς όπως απευθύνονται πάντα με ευπρέπεια στους εκπαιδευτικούς και στον Διευθυντή του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί είναι συνεργάτες τους, αφουγκράζονται και καταγράφουν τις ανησυχίες όλων. Έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο της μαθησιακής διαδικασίας, της κοινωνικής πορείας και ενσωμάτωσης του μαθητή στον κόσμο των ενηλίκων, σεβόμενοι τις επιταγές της ελληνικής πολιτείας και φροντίζοντας να τηρούνται οι κανόνες από όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

9. ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Το ΑΔΥΜ (Αρ.Φ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014 Υπουργείου Υγείας) αποτελεί υποχρεωτικό θεσμό, σημαντικό για την υγεία των μαθητών και την πρόληψη ανεπιθύμητων περιστατικών κατά τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες. Είναι απαραίτητο για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη και γίνεται ανανέωση αυτού για τη Δ΄ τάξη.

10. ΓΟΝΕΙΣ – ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωσή τους τον κηδεμόνα του μαθητή ή προσκομίζουν δικαστική επιμέλεια.

Σε περίπτωση που δημιουργηθεί ένα θέμα με έναν συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται το θέμα αυτό να απασχολήσει περαιτέρω το Σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο γονέας – κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του οφείλει να συνεργαστεί με το σχολείο.

Για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί έναν μαθητή, ο γονέας – κηδεμόνας απευθύνεται πρώτα στον εκπαιδευτικό και κατόπιν στον Διευθυντή του Σχολείου.

Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες δραστηριότητες (εκπαιδευτικές επισκέψεις – κολύμβηση κτλ.) είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση από τον γονέα– κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο γονέας – κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τον μαθητή από το σχολείο, αλλά παράλληλα οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή.

11. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ (άρθρο 53 Ν.1566/85)

Ο Σύλλογος Γονέων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει την εποικοδομητική συνεργασία του Συλλόγου Γονέων για την προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου του. Είναι προφανές ωστόσο ότι το παιδαγωγικό και διοικητικό έργο ανήκει στην ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου.

12. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι καθαρίστριες του σχολείου οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο στο καθορισμένο ωράριό τους.

Για οποιοδήποτε θέμα, απευθύνονται στον Διευθυντή του Σχολείου και δέχονται παρατηρήσεις και οδηγίες για το έργο τους μόνο από αυτόν.

13. ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Βασικό θέμα σε ό,τι αφορά το κυλικείο είναι η καθαριότητα και η ποιότητα των επιτρεπόμενων τροφίμων, που ελέγχονται από συγκεκριμένη Επιτροπή.

Το κυλικείο παρέχει είδη τροφίμων σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. & του Υπουργείου Υγείας .

Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής του 16ου Δημοτικού Σχολείου

This entry was posted in ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s